o

o
1.
Azərbaycan əlifbasının iyirmi birinci hərfi. // «O» hərfi ilə işarə olunan saitin adı.
2.
Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. – Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, nazla. «Aşıq Qərib». İndi Ziba hər axşam onun yanına gəlib, ona bir çox şeylər danışıb nəql edirdi. S. H..
3.
iş. əvəz.
1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olmayan, yaxud uzaq olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (bu müqabili). O kitablar mənimdir. O otaqda kim yaşayır? – Əsmər o evə heç getməmişdi. S. H..
2. Qoşa olan iki şeyin ikincisini göstərir (bu biri müqabili). Yolun o tərəfində. Gölün o sahili. – . . Molla Güləndam bacı on-on beş qız ilə çəpəri basıb o taya keçdilər. Ç..
3. İs. mənasında. Haqqında danışılan, göz qabağında olmayan və ya uzaqda olan hadisə, şey. O mümkün deyil. – <Cahan:> Evlənmək su içmək kimi asan şeydir, onda nə çətinlik var ki? Ü. H..
◊ O biri – 1) başqa, digər, özgə, o. O biri otaqdan Məşədi İbadı gətirirlər. Ü. H.. O biri xəstələrin sözlərini aydın eşitmədim. M. Hüseyn; 2) gələn, növbəti, sonrakı. O biri dəfə gələrəm; 3) ertəsi, sabahı. O biri gün onu görmədim. O cümlədən – çox şey və ya çox adam arasından bir şeyi və ya bir adamı ayırıb göstərmək üçün işlədilir. Hamı, o cümlədən mən də orada idik. – Zeynalabdin uşaqları, o cümlədən Güldəstəni tanıdı. H. Seyidbəyli. O gün olmaz (olmayıb) – həmişə, hər gün. O gün olmaz bizə gəlməsin. – <Qadir Sonaya:> O gün olmayıb karxanaya getməyəsən, lülə sarımayasan. Ə. Ə.. O halda – o vəziyyətdə, o zaman. <Şah:> O halda bizim qanımız sənə halaldır. Ü. H.. O ki qaldı – . . . haqqında danışsaq, . . . gəlincə, . . . gəldikdə. O ki qaldı hökumət məktəbləri, . . burada, bir nəfər sarıqlı müəllim, əlbəttə, tapılar. C. M.. O ki var – çox, həddən artıq; lap çox. Lotular o ki var yedilər. «Aşıq Qərib». Onunla belə – . . . baxmayaraq. Onunla bərabər – eyni zamanda, yanaşı olaraq, birlikdə.
4.
n. Heyrət, təəccüb bildirir (bəzən təkrar edilərək işlədilir). O! Bu kimdir? O! Bu heç olmadı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”